Saturday, January 1, 2011

Những Nhân Vật Nổi Danh Thế Giới Nói Gì Về Cộng Sản ?
nghĩa bóng câu nói trên là Cộng Sản đã giết hại hàng 100 triệu người, bao nhiêu đó chưa đủ tàn ác sao? Đừng ai mơ tưởng về "thiên đàng" CS là nếu sai thì cứ sửa cho đến khi nào hết sai.